Ưu, nhược điểm của Công ty hợp danh

Bạn đã từng nghe thấy mô hình Công ty hợp danh. Bạn băn khoăn không biết mô hình này có những ưu và nhược điểm gì? Vậy thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm được câu trả lời nhé!

Công ty hợp danh

a/ Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty);

b/ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c/ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

d/ Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

e/ Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ưu điểm của Công ty hợp danh

Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Ưu điểm của Công ty hợp danh
Ưu điểm của Công ty hợp danh

Nhược điểm của Công ty hợp danh

– Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

– Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 nhưng trên thực tế loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến.