Kế toán sản xuất là làm những công việc gì?

Kế toán sản xuất được đánh giá là phức tạp hơn rất nhiều so với kế toán tại các công ty thương mại. Vậy kế toán sản xuất là làm những công việc gì? Cùng chúng tôi khám phá bài viết sau đây để giải đáp thắc mắc này nhé!

Cần trang bị những kiến thức gì để làm kế toán sản xuất

+ Hệ thống lại cách tính giá thành sản phẩm theo quyết định 48/2006 và TT200

+ Quy trình xây dựng định mức nguyên vật liệu

+ Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho quá trình sản xuất

+ Cách tính lương, hạch toán tiền lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất

+ Tập hợp chi phí phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm

+ Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ .

+ Báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất và xuất bán. Và báo cáo hoạt động kinh doanh cho mảng sản xuất.

Công việc của kế toán sản xuất

Công việc của kế toán sản xuất
Công việc của kế toán sản xuất

Tập hợp và phân bổ chính xác, kíp thời các loại chi phí sản xuất theo từng  đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất.

Tính toán chính xác giá thành sản xuất (giá thành công xưởng) của sản phẩm dịch vụ hoàn thành.  Đồng thời, phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).

Cung cấp các tài liệu cần thiết cho các bộ phận có liên quan.

Kế toán sản xuất cần hạch toán những gì?

Kế toán sản xuất cần hạch toán những gì?
Kế toán sản xuất cần hạch toán những gì?

– Kế toán dựa vào định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm để tính giá mỗi thành phẩm tiêu hết bao nhiêu nguyên vật liệu.

Nợ TK 621

Có TK 152

– Tiếp theo kế toán xác định chi phí nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm là bao nhiêu, lập bảng lương chi tiết tính ra tiền lương nhân công trực tiếp  để định khoản vào chi phí tiền lương

Nợ TK 622

Có TK 334

– Ngoài ra các chi phí như tiền điện phục vụ cho quá trình sản xuất sản phầm dựa vào hóa đơn tiền điện hàng tháng. Kế toán nhớ bóc tách trên hóa đơn tiền điện một phần đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp tức là tiền điện phục vụ cho văn phòng. Phần nhiều hơn là chi phí tiền điện phục vụ cho phân xưởng trực tiếp sản xuất.

Nợ TK 627

Nợ TK 133

Có TK 111

– Vậy kế toán tập hợp được chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và bằng phương pháp tính giá thành để tính nên giá thành của từng sản phầm tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

Và cuối cùng kế toán tiến hành nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155

Có TK 154

– Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho rồi giai đoạn xuất bán kế toán mới phản ánh

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 155

+ Phản ánh doanh thu bán thành phẩm

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 3331

– Ngoài chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm thì còn có chi phí quản lý doanh nghiệp như chi phí tiếp khách, hội họp … được tính vào chi phí

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111,112,331

Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công việc của kế toán sản xuất. Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì hãy gửi về cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

Nguồn: ketoanviethung.vn