Thành lập công ty bảo vệ

Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty bảo vệ nhưng lại vướng mắc về thủ tục, hồ sơ thành lập công ty bảo vệ cần những gì? hay điều kiện mở công ty bảo vệ ra sao? Hãy liên hệ ngay với ONESE để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết việc thành lập công ty bảo vệ.

Sau đây, ONESE xin tư vấn thành lập một công ty bảo vệ như sau:

1. Quy định và yêu cầu về vốn pháp định (ký quỹ):

Mức vốn pháp định theo quy định phải là 2 tỷ (bắt buộc thành viên, cổ đông góp vốn phải ký quỹ ở ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam và nhờ ngân hàng này cung cấp chứng thư ngân hàng xác nhận để thêm vào hồ sơ thành lập công ty bảo vệ). Do đây là ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật bắt buộc phải có vốn ký quỹ, do vậy công ty, doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng điều kiện trên.

2. Điều kiện thành lập công ty bảo vệ và quy định về địa điểm trụ sở của công ty:

 • Trường hợp địa chỉ doanh nghiệp của chủ sở hữu thì chủ doanh nghiệp phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
 • Trường hợp địa chỉ của công ty là đang đi thuê thì doanh nghiệp phải cung cấp Hợp đồng thuê nhà phải từ 1 năm trở lên và được văn phòng công chứng xác thực)

3. Điều kiện và quy định dành cho người đứng đầu/thành viên/cổ đông công ty bảo vệ:

 • Lý lịch tư pháp + sơ yếu lý lịch có dán ảnh của người đại diện theo pháp luật
 • Giám đốc, Tổng giám đốc/ thành viên/cổ đông công ty phải có trình độ cao đẳng hay đại hoc khối ngành kinh tế, luật;

4. Giấy phép con sau khi thành lập công ty bảo vệ:

Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện an ninh trật tự

Hồ sơ thực hiện bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh của công ty bảo vệ;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bản khai lý lịch có dán ảnh;
 • Biểu trưng logo có chữ ký và đóng dấu xác nhận;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp theo quy định;

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ/CP và Thông tư số 45/2009/TT-BCA

Doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục cụ thể một cách chi tiết trước khi thành lập công ty mới

Điều 9. Điều kiện thành lập công ty, đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ bảo vệ

Quy trình thực hiện

1. Đối với tổ chức và cá nhân trong nước:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh công ty hoạt động dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn được quy định trên trong suốt quá trình hoạt động.

2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định bao gồm:

a) BB góp vốn của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của thành viên sáng lập công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty đối với DNTN và đối với công ty TNHH một thành viên mà CSH là cá nhân;

b) Đối với vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của NHTM được phép hoạt động tại VN về tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng TS, công ty phải có chứng thư của tổ chức định giá ở VN về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực đến ngày nộp H.Sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

3. Đối với công ty nước ngoài liên doanh với cty trong nước:

DN nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và giá trị TS của công ty từ 500.000 USD trở lên; và có tgian hoạt động kinh doanh liên tục từ 5 năm trở lên; và có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sở tại chứng nhận DN và người đại diện cho phần vốn góp của công ty trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm luật pháp nước sở tại hay luật pháp của nước có liên quan.

Ngoài ra theo quy định doanh nghiệp còn phải đáp ứng được yêu cầu sau.

Điều 11. Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo vệ, tiêu chuẩn của người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thủ tục cấp giấy xác nhận đầy đủ các điều kiện về an ninh và trật tự cho doanh nghiệp

1. Người đứng đầu công ty, chi nhánh hay văn phòng đại diện và những người trong HĐTV, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đủ và có đạo đức tốt và có lý lịch rõ ràng và cần phải không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

b) Có trình độ từ cao đẳng hay đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

2. Những ai đã làm việc cho DN kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp còn phải thoả mãn thêm các điều kiện như sau: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hay giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh cho công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của công ty;

b) Bản lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú), bản sao y bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hay quyết định thôi việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý công ty.

4. Cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ các điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong thời hạn 7 ngày làm việc bắt đầu tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn xin thành lập công ty bảo vệ

Bạn đang khó khăn trong việc chứng minh vốn ký quỹ trên 2 tỷ, khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ thành lập, khó khăn trong việc giải trình với cơ quan chức năng. Công ty chúng tôi với đội ngũ luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm, sẽ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ, tư vấn về các điều kiện thành lập công ty bảo vệ và những quy định cụ thể trước khi thành lập một công ty bảo vệ cho khách hàng, để tránh trường hợp tiền mất mà lại không đủ điều kiện kinh doanh.

Phí thành lập công ty trọn gói từ A=>Z: 85.000.000 đồng (trường hợp khách hàng không có vốn để ký quỹ, bao trọn gói đến xuất được hóa đơn). Chúng tôi vay vốn ký quỹ thật, bao kiểm tra (không như một số đơn vị làm tới giấy phép rồi thu tiền xong bỏ doanh nghiệp không làm được giấy chứng nhận an ninh trật tự nên khách hàng lưu ý)

Chi phí trọn gói

 • Phí thành lập công ty: 85.000.000 VND
 • Giấy phép an ninh trật tự: 5.000.000 VND

ONESE cam kết mang đến những dịch vụ thiết yếu, hiệu quả với chi phí thấp nhất cho việc tư vấn và thực hiện các nghiệp vụ doanh nghiệp để đạt được kết quả cuối cùng là sự thành công của khách hàng.

ONESE – DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP & KÊ KHAI THUẾ SME

Cung cấp dịch vụ Thiết yếu cho SME từ 2007