Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để giúp khách hàng có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài một cách dễ dàng, ONESE sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề cơ bản nhất khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và gói gọn trong 3 bước dưới đây.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Có 3 loại:

 • 100% vốn từ tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
 • 100% vốn cá nhân từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
 • Vừa % Vốn nước ngoài vừa % vốn Việt Nam (người nước ngoài có thể chiếm đến 90% vốn).

Thứ tự cần:

 1. Tất cả các giấy tờ của công ty bên HK gồm: báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo số dư ngân hàng, báo cáo kế hoạch đầu tư ở Việt Nam, giấy tờ người đứng đầu ở Việt Nam, tất cả được hợp thức hóa lãnh sự.
 2. Số 2 thì không cần giấy tờ của công ty mà cần giấy tờ của cá nhân đó.
 3. Số 3 chi tiết như bên dưới:
 • Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam
 • Bước 2: Bán phần vốn cho người nước ngoài

Cách thức thực hiện – Thời gian- Chi phí

* Cách thức thực hiện:

 • Thống nhất và lựa chọn cách làm – ký HĐ và ứng 50% chi phí tiến hành làm
 • Các bên chuẩn bị giấy tờ nhanh nhất từ bản địa để hợp thức hóa hồ sơ

* Thời gian:

 • Khoảng 1 tuần xong hồ sơ
 • Từ 45-60 ngày sẽ được ký duyệt

* Chi phí theo thứ tự 3 phương án trên kia lần lượt là:

 • 100% vồn từ tổ chức: 60.000.000 VND
 • 100% vốn từ cá nhân: 40.000.000 VND
 • Vừa % VN vừa % Nước ngoài: 20.000.000 VND

Về hồ sơ 100% nước ngoài cần (tạm gọi công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam là A):

 • Báo cáo quyết toán A
 • Điều lệ A
 • Giấy chứng nhận, bằng chuyên gia hoặc chứng chỉ được cấp đối với ngành có điều kiện của A
 • Hộ chiếu của người đại diện tại Việt nam của A
 • Lý lịch tư pháp ( chứng minh không phạm tội ) của người đại diện tại Việt Nam của A
 • Chứng nhận số dư ngân hàng của A
 • Giấy chứng nhận của giám đốc đại diện và công chứng viên
 • Dấu hợp pháp hóa lãnh sự

Sau khi có những hồ sơ này bên ONESE sẽ làm các hồ sơ gồm (Tạm gọi cty được thành lập mới ở Việt Nam là B):

 • Điều lệ B
 • Bản giải trình kinh tế kỹ thuật của B khi đầu tư vào VN
 • Bản giải trình đáp ứng điều kiện kinh doanh và phạm vi hoạt động của B
 • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư của B
 • Bản giải trình năng lực và kinh nghiệm của B
 • Bản báo cáo năng lực tài chính của B
 • Hợp đồng thuê nhà, thuê đất, thuê nhà xưởng của B
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê đất
 • GIấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đối tác cho thuê đất có chức năng

Bước 2: Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

Lưu ý quan trọng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có giấy phép đầu tư phải thực hiện việc này.

 • Người chịu trách nhiệm về kế toán và có bằng kế toán trưởng để làm hồ sơ đăng ký cho chi cục Thuế.
 • Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế (khoảng 12 mẫu).
 • Tư vấn in hóa đơn.
 • Tiếp xúc, thực hiện hồ sơ và giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Thuế (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TP.HCM).
 • Chi phí dịch vụ ONESE: 500.000 VND/1 lần.
 • Đóng thuế môn bài: Như bước 1 đã nêu.
 • Tư vấn in hóa đơn: Nhà in sẽ liên hệ tư vấn rẻ và nhanh nhất.
 • Phí đóng cho nhà nước: 788.000 VND/năm tiền mua thiết bị CHỮ KÝ SỐ. Thiết bị này dùng để báo cáo thuế qua mạng (Hay gọi tắt là Token).

Sản phẩm sau khi hoàn thành xong Bước 2 gồm:

 • Hồ sơ thuế ban đầu tại chi cục Thuế.
 • Đóng thuế môn bài.
 • Thiết bị chữ ký số.
 • In hóa đơn và phát hành sử dụng.

Công ty chính thức vào hoạt động !!!

Bước 3 : Dịch vụ tư vấn về kế toán

 • Đứng tên chức danh Kế toán trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về kế toán.
 • Đứng tên bằng kế toán trưởng do bộ tài chính cấp.
 • Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra.
 • Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê Quận (Áp dụng cho 24 Quận, Huyện thuộc TPHCM).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bàng phần mềm kế toán.
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ.
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm.
 • Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương.
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp).
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chi phí dịch vụ ONESE: Tùy thuộc vào loại hình công ty.
 • Ký HĐ dịch vụ và thanh toán theo quý ( 03 tháng một lần).

Xem lại chi phí gồm

 • Thành lập công ty: 1.452.000 VND
 • Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu: 3.150.000 VND
 • Dịch vụ tư vấn về kế toán: 700.000/tháng VND

ONESE cam kết mang đến những dịch vụ thiết yếu, hiệu quả với chi phí thấp nhất cho việc tư vấn và thực hiện các nghiệp vụ doanh nghiệp để đạt được kết quả cuối cùng là sự thành công của khách hàng.

ONESE – DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP & KÊ KHAI THUẾ SME

Cung cấp dịch vụ Thiết yếu cho SME từ 2007