Cách làm báo cáo Thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp

Báo cáo thuế hàng tháng là công việc quan trọng đối với bất kì kế toán nào. Kế toán cần phải làm gì để báo cáo thuế tránh sai sót gặp rủi ro không đáng có. Cùng khám phá cách làm cách làm báo cáo Thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp qua bài viết sau đây.

I. Các loại báo thuế hàng tháng doanh nghiệp cần phải nộp

Những báo cáo thuế hàng tháng doanh nghiệp cần phải nộp
Những báo cáo thuế hàng tháng doanh nghiệp cần phải nộp

Theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, các loại báo cáo doanh nghiệp cần nộp hàng tháng sẽ bao gồm như sau:

1. Hồ sơ khai thuế theo giá trị gia tăng

  • Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
Và 1 số tờ khai sau (nếu có):
+ Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
+ Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT
+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng mẫu số 01-4A/GTGT.
+ Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01- 4B/GTGT .
+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT.

  • Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
+ Hồ sơ Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT
+ Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTG

2. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Các báo cáo thuế nộp hàng tháng:

+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)
Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

+ Báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Thực hiện theo mẫu BC26-AC ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới hoạt động chi tiêu tài chính trong doanh nghiệp.

4. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB
+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hoá dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01-1/TTĐB
+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ mẫu số 01-2/TTĐB (nếu có)

5. Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng

+ Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN

6. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường

+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT

II. Những lưu ý khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

Cần lưu ý khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng
Cần lưu ý khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

Khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, kế toán cần lưu ý những vấn dưới đây:

  • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước để so sánh chênh lệch số thuế thu nhập doanh nghiệp, từ đó tạo bút toán xử lý chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập báo cáo tài chính
  • Hàng tháng kế toán nên cân đối các vấn đề liên quan đến thuế, chi phí, lợi nhuận…để hạn chế những khó khăn, vất vả trong lập báo cáo tài chính cuối năm
  • Thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán hàng tháng và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
  • Có kế hoạch sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và quy trình hàng tháng, đồng thời khi lưu trữ hóa đơn thì nên lưu thêm các bản photo để tránh bị mất không đối chứng được.
  • Phân biệt rõ hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán

Trên đây là tất cả những báo cáo và hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp, kế toán của mỗi doanh nghiệp cần lưu ý để tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện.

Nguồn: simba.vn